Batik by Mirah Rayon Salamander Fauna MH-SA-83-4432-R