Batik by Mirah Rayon Juniper Citroen MH-JP-10-2293-R